Informatii utile

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„NICOLAE IORGA” IAŞI


Situată în Iaşi, pe strada Hlincea nr. 7, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” este o unitate şcolară, care are în structura ei următoarele nivele de învăţământ:


1. Învăţământ preşcolar- organizat în spaţiul Gradiniţei cu Program Normal nr.26;
2. Învăţământ primar - 17 colective;
3. Învăţământ gimnazial - 9 colective.

Organizarea claselor de ciclu primar, se realizează în locaţia şcolii, în învăţământ de zi, încadrarea fiind asigurată de profesori pentru învăţământul primar cu o bogată experienţă didactică.

Programul claselor este organizat pe durata unei singure ture, în intervalul 8.00-12.00, pentru ciclul primar, respectiv 8.00- 14.00 pentru ciclul gimnazial.

Repartizarea colectivelor este astfel gândită, încât colectivele ce aparţin învăţământului primar sunt organizate la parter şi etajul I, în timp ce la etajul al II lea se află colectivele de gimnaziu.

Consiliu de administratie